Araç muayenesi (besiktning) ve Tescil belgesi (registreringsbevis)

Araç muayenesi (kontrollbesiktning), teknik hataların neden olduğu kaza sayısını azaltmak ve gereksiz yüksek çevresel zararlı madde emisyonlarını azaltmak için gerçekleştirilir. Araç muayenesi İsveç’te zorunludur ve [...]

Bu içeriğe erişmek için 1 Aylık Abonelik, 2 Aylık Abonelik or 3 Aylık Abonelik satın almalısınız.